menu

Kinderen 

klik om te vergroten

Bij de kunstzinnige therapie met kinderen wordt er altijd gewerkt met verhalen.

Vrijwel alle kinderen houden van verhalen.

Sprookjes en mythologische verhalen worden gebruikt als spiegel voor de ontwikkeling van kinderen. Dit houdt in dat ze kinderen aanspreken op het eigen individuele bestaan.
Tegelijkertijd wijzen zij op een oerbedding die de kinderen als onbewuste basis kunnen ervaren. Het kind stemt zich daar innerlijk op af.

De verbinding met deze verhalen wordt gelegd door de gezonde fantasie. De metaforen worden schilderend of tekenend uitgewerkt. Ieder kind geeft er op zijn eigen manier uitdrukking aan. Daardoor ontstaat er een sterke verbinding mee.

De kunstzinnig therapeut probeert hier op haar beurt weer aansluiting bij te vinden en zo een gezonde sturing aan het proces te geven. Daardoor ervaren de kinderen in diepere lagen van hun wezen erkenning en bevestiging.

De beelden zelf hebben een helende werking. Het kan ertoe leiden dat kinderen gaan praten over wat hen dwars zit. Mede daardoor kunnen blokkades weggeruimd worden. Bij ieder kind is er een individuele afstemming en wordt er gezocht naar de juiste wisselwerking tussen kind en therapeut.