menu

Visie 

klik om te vergroten

Bij het kunstzinnig werken en bij de pedagogische begeleiding wordt er gewerkt vanuit het antroposofisch mensbeeld.

De individuele ontwikkeling en levensloop staat hierbij centraal.

De antroposofische geneeskunde richt zich op de gezonde krachten in de mens. Deze krachten kunnen op verschillende manieren worden aangesproken waardoor het zelfgenezende vermogen, dat ieder mens in zich heeft gestimuleerd wordt. Daarbij richt deze geneeskunde zich niet uitsluitend op de lichamelijke ongemakken maar betrekt daarbij de totale ontwikkeling van de mens, en richt zich op de samenhang die er is tussen lichaam, ziel en geest. Zowel medicatie en therapieën zijn gericht op herstel van een verstoord evenwicht.


In de praktijk ziet het er als volgt uit:

In onderling overleg wordt een therapie- of begeleidingsvraag geformuleerd, van waaruit een handelingsplan wordt gemaakt. Er zijn tussentijdse evaluatiemomenten en van de eindevaluatie wordt een verslag gemaakt.